31. 12. 2020

Slovníček

Neznámá slova vypsaná z různých zdrojů

Postupně aktualizovaný seznam neznámých slov vypsaných z různých zdrojů

Edison (Vítězslav Nezval)

monstrance – ozdobná schránka na vystavování hostie
rumkorf (Ruhmkorff coil) – zařízení pro vytváření výboje z DC proudu nízkého napětí
métia – ???
lícha – pruh pole o šíři jednoho rozhození zrna rozsévačem
Balmorál – královská rezidence Alžběty II.
karmaňol (carmagnole) – revoluční tanec z 1793, vesta, kterou nosili jakobíni
rafije – rafička
neogen (neogén) – mladší třetihory
panychida – smuteční obřad (v pravoslavné církvi)
perisprit (périsprit) – duchovní tělo
příjice – syfilis
tiára – pokrývka hlavy bab. a perských vládců, trojitá papežská koruna
skyva (skýva) – krajíc (chleba)
mitra – orientální nebo liturgická pokrývka hlavy
profanace – zneuctění, znesvěcení
féerie – kouzelný výjev, hra s fantastickými prvky