26. 12. 2019

PLIN19 Machine translation

Materiály pro předmět PLIN019 Strojový překlad.

Studijní materiály (slajdy)

Informace ke kurzu (jaro 2019)

Požadavky pro udělení zápočtu

Požadavky na ústní prezentaci

Požadavky na článek na Wikipedii

Syllabus

New topics this year:

Presentations of a MT paper, a language resource

Or any paper from MT-archive.

Presentations of a MT system

Topics for Wikipedia

Osnova (postupně)

Vzorec pro podmíněnou pravděpodobnost je

$$p(A|B) = {p(A \cap B) \over p(B)}$$

tedy v případě, že A odpovídá tomu, že na kostce padne číslo 3 a B tomu, že padne liché číslo, čitatel odpovídá pravděpodobnosti, že padne zároveň číslo 3 a liché číslo. Číslo 3 padne s pravděpodobností 1/6; 3 je liché číslo, takže tato pravděpodobnost v sobě zahrnuje i událost A. Ve jmenovateli je pravděpodobnost, že padne liché číslo, což je 1/2. Dohromady tedy 1/3, což je dle očekávání: pokud na kostce padne liché číslo, už jsou jen 3 možnosti, tedy 1/3.