26. 10. 2015

NLP seminář podzim 2015

Materiály k prezentaci na NLP semináři.

EUR-Lex

Překlady terminologie pomocí kolokací

TurkLang

Kategorie na Wikipedii