12. 11. 2015

CSS

Study material for PLIN028, CSS.

Kaskádové styly, CSS

CSS umožňuje definovat vizuální vzhled (barvy, ohraničení, odsazení, vertikální a horizontální mezery, písmo, řez, velikost, …) pro prvky HTML.

Pro vyzkoušení CSS budeme pracovat s dokumentem, který obsahuje téměř všechny HTML elementy.

Naživo si můžete vyzkoušet změnu CSS na stránkách W3C

Použití v HTML

CSS zápisy obsahují tzv. selektory, které definují pro jaké prvky stránky se styly aplikují a poté samotnou definici stylu ve tvaru atribut: hodnota;

CSS selektory

Atributy

Přehled

Písma na webu

CSS rozměry / jednotky

CSS barvy

Pozicování pomocí CSS

Vytvoření jednoduché stránky

Slajdy pomocí reveal.js