#sleep

Mám nevyhraněný chronotyp

Výsledky ze studie „Rozložení chronotypů a souvisejících psychosociálních jevů v české populaci“

Why we sleep

Walker is exaggerating to emphasize his point, but there is a lot of interesting facts.