#psychology

Džungle před tabulí

Příběh o učiteli v New Yorku

How to Make People Like You in 90 Seconds

This books comes with a classification of people into three groups: visual, tonal and motoric, which seems quite plausible and useful.

Jak drahé je zdarma

Anchors, framing, prospect theory and much more

Mindset

Fixed vs growth mindset. The former is limiting you, the latter will help ou to improve yourself quickly.

Reč těla

Learn to manage your body expressions to help you persuade, empathize, soothe, … others

Social Engineering

Learn some actionable practices to hack human brain of other people and exploit it’s attributes and weaknesses.

The Paradox of Choice

If I read this book before all those Arielys, Kahnemans, then it would be much more interesting and mind-boggling.

The Upside of Irrationality

Third book from Dan Ariely. A bit less entertaining but still very informative.

Thinking, Fast and Slow

I started reading a Czech translation but then switched to the English version. My Goodreads review: Clever, courageous and it strongly supports my convinction that we are just a bit better than apes. I systematické chyby či biasy haló efekt: tendence hodnotit člověka podle prvního dojmu Amor Tversky intuitivní statistika je mnohem snazší usilovat o dokonalost, když se nikdy nenudíte teorii o roli podobnosti v předvídání moje: stereotypní vlastnosti aktivují víc knihovníka (popis člověka na jehož základě se má odhadnout jeho profese) je mnohem snadnější najít slovo, které začíná určitým písmenem, než přijí tna slovo, které má toto písmeno na třetím místě uvažujte písmeno K objeví se K ve slovech s větší pravděpodobností jako první písmeno, nebo jako třetí písmeno?