#presentation

TUIs and mouseless computing

notes on a presentation about TUIs and mouseless computing for INJECT

Cleaneval

Prezentace v rámci předmětu Nástroje pro korpusy