#poprock

Atlantida

d Zem pradávnych sĺnk G v chladnom tieni tajomstiev F A na mapách jej dávno niet d Zem pradávnych sĺnk G Nepoznáš jej žalospev F A d More nevydá viac ten svet d Pod hladinou spí G kameň s tvárou naveky F A V nehybnom tieni rias d A milenci sú G si v tej hĺbke ďalekí S rukou sa míňa vlas Ref.

Accross the Universe

D h Words are flowing out like endless f# rain into a paper cup e7 A They slither wildly as they slip away A7 across the universe D h Pools of sorrow, waves of joy are f# drifting through my opened mind e7 g Possessing and caressing me D A7sus4 Jai guru deva om [: A A7 Nothing's gonna change my world G D Nothing's gonna change my world :] D h Images of broken light which f# e7 dance before me like a million eyes A A7 They call me on and on across the universe D h Thoughts meander like a restless f# wind inside a letterbox e7 They tumble blindly as they make their A A7 way across the universe D A7sus4 Jai guru deva om [: A A7 Nothing's gonna change my world G D Nothing's gonna change my world :] D h Sounds of laughter, shades of life are f# ringing through my opened ears e7 g Inciting and inviting me D h Limitless, undying love which f# e7 shines around me like a million suns A A7 And calls me on and on across the universe D A7sus4 Jai guru deva om [: A A7 Nothing's gonna change my world G D Nothing's gonna change my world :] [Outro] D [: Jai guru deva :]