#MU

Beamer

Study material for PLIN028, Beamer class for LaTeX.

Bibliografická databáze časopisu Opus musicum

Bibliografické záznamy časopisu Opus Musicum posbírané v rámci semináře na ÚHV

Cleaneval

Prezentace v rámci předmětu Nástroje pro korpusy

CSS

Study material for PLIN028, CSS.

CSS předloha

PLIN028 study material

Dějiny hudební didaktiky

Zápisky z předmětu na FF HV

Fakulta Informatiky

Poznámky ke studiu na FI MU

Grant projects

Funded grant projects I participated on during my PhD studies as Masaryk University.

HTML úkoly

Úkoly pro PLIN028

Hudební didaktika I

Zápisky z předmětu na FF HV, podzim 2008

Hudební věda

Studium na Hudební vědě, FF, MU

Kánon, hudební didaktika

Vypracovaný úkol do hudební didaktiky, jak učit kánon

Kontrapunkt ve 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce na FF

Musicology

Texts related to my study of Musicology at Faculty of Philosophy, Masaryk University

PLIN028 2019

Study material for PLIN028

Teaching

Slides, texts, studying materials and other related stuff used for teaching, lecturing and mentoring

TeX system and digital typography

A short text used for an English course

TTX Inject project ICS MUNI

notes on a project at FI MU

Úvod do jazyka C

Několik příkladů z cvičení z programování v jazyce C