#MU

Digitální fotografie (FI MUNI)

Předmět na FI, absolvovaný na podzim 2008

PLIN028 2019

Study material for PLIN028

INJECT

a project at FI MU, ICS MUNI starting in 2023; development of a web app for table top exercises; code review, mentoring, system design

Beamer

Study material for PLIN028, Beamer class for LaTeX.

PLIN028 Samostudium 2015

materiály pro samostudium PLIN028, 2015 podzim

CSS

Study material for PLIN028, CSS.

HTML úkoly

Úkoly pro PLIN028

CSS předloha

PLIN028 study material

Informatics

Texts and materials related to my bachelor, master and doctoral studies at Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno

Fakulta Informatiky

Poznámky ke studiu na FI MU

Musicology

Texts related to my study of Musicology at Faculty of Philosophy, Masaryk University

Hudební věda

Studium na Hudební vědě, FF, MU

Úvod do jazyka C

Několik příkladů z cvičení z programování v jazyce C

Bibliografická databáze časopisu Opus musicum

Bibliografické záznamy časopisu Opus Musicum posbírané v rámci semináře na ÚHV

Grant projects

Funded grant projects I participated on during my PhD studies as Masaryk University.

TeX system and digital typography

A short text used for an English course

Cleaneval

Prezentace v rámci předmětu Nástroje pro korpusy

Hudební didaktika I

Zápisky z předmětu na FF HV, podzim 2008

Kánon, hudební didaktika

Vypracovaný úkol do hudební didaktiky, jak učit kánon

Dějiny hudební didaktiky

Zápisky z předmětu na FF HV

Kontrapunkt ve 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce na FF