#list

Bibliografická databáze časopisu Opus musicum

Bibliografické záznamy časopisu Opus Musicum posbírané v rámci semináře na ÚHV

Book scores

How to interpret the book scores I add to my book review.

Books I Want to Read or Listen to

A list of books I want to read or listen to

Data

Lists, collections, useful reference materials

Debilní kecy na vandru

Parodie na populární mem. Sepsáno na vandru v Bolívii.

Emoji list

a list of all unicode emojis

Hodnocení indických jídel

Hotová jídla z asian-food stránek, která objednala hromadně Barunka.

Hodnocení odrůd jablek

Tabulka s odrůdami jablek, které jsem hodnotil v průběhu roku 2010.

HTTP status codes

A list of HTTP status codes for offline work

Morphematic English-Czech Dictionary

A manually compiled translation dictionary of morphemes, English-Czech

Quotes

Quotes from various sources, books, blogs. Both in Czech and English.

Reading list (web articles)

A list of articles, blog posts etc. to read

Seznam cizích slov

Seznam cizích slov z neznámého zdroje

Seznam vandrů

Seznam vandrů od roku 2000 až po současnost

Songs to add

A list of songs to add to songs.

Tobacco warning labels

My collection of tobacco warning labels

URL Encoding Entities

A list of URL encoding entities, aka percent-encoding

What I use

A list of things I use regularly