#FI

Animace stolní tenis

Animace do předmětu Základy počítačové grafiky

Cleaneval

Prezentace v rámci předmětu Nástroje pro korpusy

Fakulta Informatiky

Poznámky ke studiu na FI MU

Soutěž o nejlepší studentské dílo

Počítače a hudba II, FI MU 2008

Studie pro strunné nástroje

Skladba do soutěže v rámci předmětu Počítače a hudba II

TeX system and digital typography

A short text used for an English course

TTX Inject project ICS MUNI

notes on a project at FI MU

Úvod do jazyka C

Několik příkladů z cvičení z programování v jazyce C