#FI

Digitální fotografie (FI MUNI)

Předmět na FI, absolvovaný na podzim 2008

Esej do ZOS

Esej do Základů odborného stylu, Linus nebo Bill

Recenze do ZOS

Recenze programu Sibelius do Základů odborného stylu

INJECT

a project at FI MU, ICS MUNI starting in 2023; development of a web app for table top exercises; code review, mentoring, system design

Informatics

Texts and materials related to my bachelor, master and doctoral studies at Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno

Fakulta Informatiky

Poznámky ke studiu na FI MU

Animace stolní tenis

Animace do předmětu Základy počítačové grafiky

Úvod do jazyka C

Několik příkladů z cvičení z programování v jazyce C

TeX system and digital typography

A short text used for an English course

Soutěž o nejlepší studentské dílo

Počítače a hudba II, FI MU 2008

Cleaneval

Prezentace v rámci předmětu Nástroje pro korpusy

Studie pro strunné nástroje

Skladba do soutěže v rámci předmětu Počítače a hudba II