#ff

Esej do Hudebněvědného biografu

Hodný, zlý a ošklivý

Fraktální charakter hudby

Poznámky ke kolokviu

Johann Sebastian Bach – Hudební obětina

Text do Cvičení muzikologického psaní

Kritika – Štěpán Rak – Chvála čaje

Text do Cvičení muzikologického psaní

Mezinárodní hudebně vědné kolokvium Brno 2006

Text do Cvičení muzikologického psaní

Referát – Karel Čapek

Text do Cvičení muzikologického psaní