Vítr

Standa Kahuda

Cis sus2   gis
Vítr mě náhle do prachu srazil,
jako já táhle zanaříkal.
Jediným slovem mé srdce zmrazil,
Cis sus2     gis       Fis
pak sfoukl oheň, co ve mně plál, co ve mně plál –
E           Dis  E Dis
oheň, co v mých očích plál.

Do úst mi hodil větrový bonbon,
já za ním chodil, kam si on přál.
Aby mě získal, složil pár poklon,
když potom pískal, já tancoval, já tancoval –
jak pískal, já tancoval.

Ref.:

Cis sus4      gis
Každým dnem ve mně sílí
strach a s ním větru zášť.
Jsem to já, kdo s ním kvílí,
      E    Dis  E Dis
zkrátka kam vítr tam plášť.

[intermezzo]

O lásce dlouze do větru mluvil,
teď vím, že pouze slova rád měl.
Má přání smělá div nezahubil,
život mi z těla vyfouknout chtěl, vyfouknout chtěl –
můj život vítr vzít chtěl.

Pro něj jsem stále proléval slzy,
mou bolest ale nepofoukal.
Náhle se ztratil a mě jen mrzí,
že nezaplatil to, co mi vzal, to, co mi vzal,
lítost a pláč, co mi vzal.

Ref.

Doprovod: bluesové noty – akordy někde na rozhraní moll a dur – týká se akordu Cis. Proto volím téměř neutrální variantu sus4.

published: 2007-03-29
last modified: 2023-08-26

https://vit.baisa.cz/songs/vitr/