Venku už se připozdívá

Standa Kahuda

Venku už se připozdívá,
nad městem se soumrak skrývá.
V noci ani za svítání
nikdo z lidí neuvidí
tmu co padá na domy.

Venku už se připozdívá,
noční soumrak něco skrývá
můru co už od večera
až do rána tíží pána
co má černé svědomí.

Chladná tma mě v dlaních studí
tma nikoho neprobudí
jenom stíny v nočním šeru
budí ve mně nedůvěru.

Chladná tma mě v dlaních zebe
tma obléká modré z nebe
stíny tuší co jim zpívá
když se venku rozednívá.

Jako cukr v šálku čaje,
chladná tma ve světle taje.
Zlaté slunce povýšeně
stoupá vzhůru, stoupá v ceně

Jako cukr v šálku kávy
v žáru se i slunce taví
zbudou jenom zlaté hřeby
zatlučené v nočním nebi.

Venku už se připozdívá,
zdá se, že tma něco skrývá...
published: 2022-01-20
last modified: 2023-08-26

https://vit.baisa.cz/songs/venku-uz-se-pripozdiva/