O jednom kocourovi a dvou myších

Standa Kahuda

[intro]

Pápápá pářili se v pozdní hodině
myši na mýtině u bodláků.

nánáná náhle je vyčmuchal kocour Fred,
hned obě myši sněd' bez rozpaků.

Carárá rázem zjistil to, co nečekal:
myši se páří dál bez nesnází.

Tralálá láska ať chcem anebo nechcem
nakonec žaludkem vždy prochází.
published: 2022-01-20
modified: 2023-08-26