Kat

Standa Kahuda

Katovi jednou kdosi řek’:
neumíš nic, než chlastat rum.
Přijdeš si k pěkným penězům,
však z práce žádný užitek.
Kdyby si trochu méně pil,
poznal bys kate konečně,
že jsi na světě zbytečně.
Leč kat se na něj osopil:
nech hloupých řečí o rumu,
vím, že jsem tady pro lidi.
Cožpak to nikdo nevidí?
Více hlav, více rozumu.

published: 2022-01-20
modified: 2023-08-26