Jak jsem hrál s vodníky mariáš

Standa Kahuda

[intro] c B As G c

c      c/B    As      G
Když slunce v rybníce své světlo zháší,
c     c/B   As    G
sedávám s vodníky při mariáši.
As    G   As     G
Do karet upírám zrak ustrnule –
c    c/B  c    G c
červený, zelený žaludy, kule.

Sypte se penízky ve stříbře, zlatě,
vodníci prohráli dneska i gatě.
Na ně teď upírám zrak ustrnule.
Červený žaludy, zelený kule.
published: 2007-03-29
last modified: 2023-08-26

https://vit.baisa.cz/songs/jak-jsem-hral-s-vodniky-marias/