Anjel

Marek Brezovský


Priletel anjel, je zima

krídla si s námahou sníma

cigareta, tričko, chlast

po uliciach chodí, skúša ma nájsť


S únavou anjel dych stráca,

hľadá ma všade kam kráča

mizne ľahkosť, tichý let,

uniká mi, jeho tvár nevidieť


Padal so mnou, plakal von, nežil,

vyčerpal ma, ožral sa stokrát 

dovolil mi občas letieť s ním,

hlava volá naspäť sa vráť


Sadol si anjel a mlčí

zoslabol, vzbudzuje súcit

v tele znie mi jeho hlas,

po spomienkam chodím, skúšam ho nájsť


Odletel anjel, je ticho,

farebný svet do mňa vdýchol

krídlami ma operil,

vždy keď zavriem oči vznášam sa s ním


Padal so mnou, plakal von, nežil,

vyčerpal ma, ožral sa stokrát,... 

dovolil mi občas letieť s ním,

hlava volá naspäť sa vráť,...
published: 2021-11-13
last modified: 2023-08-26

https://vit.baisa.cz/songs/anjel/