Městečko Palermo (realtime)

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 2
Čas na přípravu: asi 4 hodiny
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na hru: celý tábor
Instruktorů na hru: 2-3
Počet hráčů: cca 25
Věková kategorie: neomezeně
Prostředí: kdekoli
Denní doba: kdykoli
Roční doba: kdykoli
Materiál: křída, soudcovský talár, čepec, palička na maso

Cíl

týmová spolupráce, budování strategie, disputace a diskuze, vyzkoušení si soudního procesu, veřejná obhajoba a obžaloba

Realizace hry

Jedná se o celotáborovou hru. Hraje se každý den s tímto scénářem:

Ráno

Ráno se všichni probouzejí Raněnkou. Zazní v ní jména obětí, které byly poslední noc zavražděny. Jestliže uslyšíte své jméno, již nejste mezi živými, hra pro vás skončila. Na stanech obětí jsou křížky - znamení, že tu řádila Mafie.

Den

Během dne se ve volných chvílích hloubá a přemýšlí, kdo by asi tak mohl být mafián a kdo poctivý občan. Koho je potřeba obžalovat. Občané se dohadují, kdo je podezřelý, kdo by mohl být vrah té nebohé oběti dnešní noci. Občané se však věnují hlavně běžnému táborovému programu.

Jednou za den (i v noci)

Katány může tajně a nenápadně přijít za vypravěčem (organizátor) a zeptat se ho na kohokoli z občanů městečka. Ten mu odpoví buďto že daný občan je, nebo není, mafián. Katány tuto informaci může použít u soudu, ale ve svém zájmu by měl být nenápadný, aby ho mafiáni hned další noc neodstranili, je pro ně totiž velkým nebezpečím. Katány je na straně dobra a pomáhá poctivým občanům vymýtit z městečka zlo v podobě mafiánů.

Soud

Na začátku soudu se zjišťují jména obžalovaných. Občané by se měli domluvit na jasném seznamu obžalovaných. Ti předstoupí před soud a obhajují se. Každý jednotlivě předstoupí před soudce (organizátor). Promluví obžaloba, poté se obžalovaný obhajuje. Po obhajobě následuje první hlasování, v kterém hlasují všichni živí občané. Pro popravení občana je zapotřebí nadpolovičního počtu hlasů. Kdokoli se samozřejmě může zdržet hlasování - pokud není přesvědčen o vině daného občana. Pokud se v prvním kole občan uhájí, může se obžaloba znovu pokusit přesvědčit občany a soud o jeho vině. Občan se pak může opět obhajovat a dochází ke druhému hlasování. Pokud ani v druhém kole nehlasuje nadpoloviční většina pro popravení občana, občan je zproštěn viny a přechází se k dalšímu obžalovanému.

(V reálu jsme toto pravidlo mírně upravili. Nejdříve proběhlo první kolo obžaloba-obhajoba-hlasování pro každého obžalovaného. U soudu může nastat mnoho situací neošetřitelných nějakým univerzálním spravedlivým pravidlem. Je dobré se tedy demokraticky domluvit se všemi živými občany, jak bude soud pokračovat.)

Každý den mohou občané a soud popravit nejvýše 2 občany. Stejně jako mafie, která může v noci zavraždit maximálně (a jelikož není hloupá méně nikdy nezabije) 2 občany. Žádný zavražděný občan, který se účastní soudu nemůže použít infomaci, kterou se dozvěděl mimo čas soudu (kdyby například večer narazil na vraždící mafiány, nemůže to nikomu říct, je přeci jenom mrtvola a ty nemluví…). Může být však přítomen u soudu jako pozorující - porota.Večer:

Před spaním zazní Večerka. Občané jdou spát.

Noc

Mafiáni se probouzejí, aby ukončili život dalším dvěma obětem. Od konce soudu do zaznění Raněnky mají čas na to, aby se tajně domluvili na dvou obětech - musí napsat jejich jména na lísteček a všichni se pod ně podepsat. Lísteček pak musí předat vypravěči (organizátor). Zároveň musí v noci udělat na stany těch, které zabíjí, křížky. Je tedy v jejich zájmu zjistit si, kde kdo bydlí.

Poznámka

Počet mafiánů, maximální počet popravených za den a počet zabitých za noc je potřeba odhadnout v závislosti na počtu účastníků tábora a počtu nocí na táboře. Podařilo se nám zvolit čísla tak, že se ovšem opravdu rozhodovalo na posledním soudu – poslední večer na táboře.

first published: 2008-08-12
last modified: 2023-01-21