Hudební poznávačka

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 2
Čas na přípravu: asi 2 hodiny
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na hru: 1-2 hodiny
Instruktorů na hru: 2
Počet hráčů: 15-30
Věková kategorie: neomezeně
Prostředí: kdekoli s technickým zázemím
Denní doba: kdykoli
Roční doba: kdykoli, venku lépe v létě
Materiál: papíry, tužky, audio(mp3)technika

Cíl

odreagování, týmová koordinace a spolupráce, komunikace různými prostředky

Realizace hry

Dopředu si připravíme výběr známých písní, melodií, znělek atd. ze seriálů, pohádek, filmů, večerníčků, pořadů apod. Ideálně na notebooku. Počet je libovolný, na 2 hodiny hry (což je ažaž) vystačí zhruba 40 ukázek.

Hráče rozdělíme do několika (ideálně kolem 5) skupin tak, aby byly relativně vyrovnané. V této hře mají jednak výhodu hráči s dobrou audio-vizuální pamětí („to znám“ ještě neznamená, že vím, co to je, z čeho to je) a jednak hráči, kteří se dívají hodně na televizi (seriály, pořady, filmy). Měli by tedy být do skupin rozděleni rovnoměrně.

Rozesadíme je tak, aby byly jednotlivé skupinky v hloučcích pospolu (ideálně v kroužku) a vysvětlíme pravidla:

  1. organizátor pouští postupně ukázky a týmy se snaží uhodnout z jakého filmu, seriálu apod. daná melodie pochází
  2. aby tým získal bod, musí správnou odpověď vědět všichni z týmu. Pokud to ví pouze jeden hráč z týmu, nemohou získat bod. Hráči postupně (jak poznávají o jaký pořad jde) zvedají ruce. Když mají všichni z týmu ruce nahoře, získají pořadí.
  3. v rámci týmu za tímto účelem mohou hráči komunikovat, ale vždy dopředu (pro každou ukázku) avizovaným způsobem:

Stručný scénář jednoho kola

Stanoví se způsob komunikace pro dané kolo. Hráči se uklidní. Pustí se ukázka (20 sekund). Případně se zopakuje. Už během ní mohou hráči komunikovat v rámci týmu, nesmí tím však rušit ostatní při poslechu. Po skončení ukázky se týmy radí. Druhý organizátor zde může pomoci tím, že sleduje týmy a pamatuje si v jakém pořadí poznávají ukázky. (Někdy je ukázka lehká a je třeba dobře si všímat pořadí, aby se předešlo hádkám). Když se hláší alespoň 3 týmy, organizátor zkontroluje jejich tip. Když odpoví špatně, mají šanci ostatní týmy přihlásit se o pořadí. Podle umístění se přidělují týmům body. Např. za 1. místo 3 body, za 2. dva atd. Pokračuje se dalším kolem.

first published: 2008-08-12
last modified: 2023-01-21