PLIN028 2019

slajdy

Základní informace

 • Semináře: čtvrtek 12–14.00 v G13,
 • formou e-learningu: 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10.,
 • konzultační hodiny: dle domluvy.
 • Studijní materiály budu zveřejňovat na této stránce,
 • doporučuji si nosit vlastní notebook a
 • nebude předepsaná žádná povinná literatura.

Cíle předmětu

 • Orientace v základních principech a pojmech typografie,
 • zvládnutí základní sazby v systému LaTeX (článek, seminární práce, diplomová práce, slajdy, poster),
 • zvládnutí přípravy jednoduché webové stránky pomocí HTML a CSS,
 • HTML+CSS+JS slajdy (když bude čas),
 • markdown / wiki markup (když bude čas),
 • příprava kompletního dokumentu pro tisk (PDF).

Informace k ukončení

 • Účast na semináři je nepovinná.
 • Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné splnit následující 2 úkoly.

1. úkol

 • Napsat uspokojivě vnitrosemestrální písemnou práci sestávající ze dvou částí: ** opravy typografických chyb v textu a vysvětlení základních pojmů nebo
 • pracovat s českou Wikipedií: ** opravit typografické chyby (alespoň 50 editací na alespoň 20 stránkách) a ** rozšířit českou Wikipedii o nějaký pojem z přednášky, možno převzít z anglické Wikipedie (alespoň 1 000 znaků textu). ** Tyto editace stačí udělat kdykoli v průběhu semestru.

2. úkol

 • Odevzdat závěrečný dokument (bakalářskou, magisterskou, seminární práci) vysázený v LaTeX nebo
 • odevzdat závěrečný dokument (životopis, osobní stránky) vytvořený pomocí HTML, CSS nebo
 • rozšířit českou Wikipedii o libovolný obsah (originální, alespoň 5 000 znaků textu) nebo
 • rozšířit Wiki zdroje o nový text (alespoň 10 000 znaků textu).
  1. úkol lze také udělat kdykoli v průběhu semestru

K přípravě na písemnou práci vám budou stačit elektronické materiály, které vám připravím (tato stránka a slajdy).

Sylabus

 • Typografie
  • Písma, prvky sazby, klasifikace písem, typografické zásady
 • LaTeX
  • overleaf.com
  • Hladká sazba, členění dokumentu
  • Tabulky, grafika, rejstřík, obsah, citace
  • Slajdy, poster
 • HTML, CSS
  • Elementy, DOM model, selektory, barvy
 • Další témata
  • HTML slajdy, základy grafiky

Osnova, postupně

 • interpunkce
 • slajdy
 • pravidla psaní interpunkce v Pravidlech ČP
 • doporučuji (prolistovat) knihu Průvodce tvorbou dokumentů od autorů Jiří Rybička, Petra Čačková, Jan Přichystal
 • český web o typografii
 • TED přednáška o typografii
 • zkuste si namátkou najít několik závěrečných prací v IS a
  • podívejte se, jaká část je sázená ve Wordu a jaká v LaTeXu,
  • mrkněte na práce z PřF a podívejte se, jaká část je sázená ve Wordu a jaká v LaTeXu.
 • Pro opravy chyb v hladké sazbě se dříve používaly korektorské značky, což je propracovaný systém symbolů pro korektory, první část dokumentu popisuje základy tohoto systému a pokud máte zájem, můžete ho použít při psaní písemky, šetří totiž místo a práci při vyznačování chyb a návrzích oprav
 • úkol č. 1: na webu najdete spoustu článků se základními pravidly typografie, např. tento; najděte si třeba 5 takových článků a zkuste najít ta pravidla, která se vyskytují ve všech těchto článcích; každý autor preferuje jiná pravidla, některé články od sebe opisují, ale určitá množina pravidel je opravdu zásadní; některé články občas zaměnují pravidla a vysvětlení pojmů, na to si dejte pozor
 • úkol č. 2: otevřete si zpravodajský portál (novinky.cz, irozhlas.cz, idnes, ihned, …) a zkuste najít typografické chyby v prvních několika nejčerstvějších článcích; zkuste porovnat množství typografických chyb na několika těchto portálech, který z nich je nejkvalitněji editovaný?
 • vtipné příklady typografických chybiček
 • týden s Donaldem Knuthem na FI
 • Ukázky sazby pomocí systému TeX/LaTeX
 • TeX user group
 • Úvod do systém (La)TeX
 • Předloha 2 (zarovnání pomocí textového prostředí) PDF
 • Předloha 1 PDF
 • Struktura dokumentu,
 • křížové odkazy,
 • plovoucí prostředí.
 • dokončení LaTeXu
 • BibTex
 • qtree
 • Beamer
 • HTML
 • CSS
 • SVG getting started (úkol: vánoční stromeček)
  • text (x, y, fill, stroke),
  • polygon, polyline (points),
  • circle (cx, cy, r),
  • line (x1, y1, x2, y2),
  • rect (width, height, x, y, rx, ry),
  • ellipse (cx, cy, rx, ry), …
 • Markdown, online editor, cheatsheet
 • cvičení
 • Bootstrap
 • Font Awesome
 • slajdy pomocí Reveal.js, instalace
 • Matthew Carted on TED
December 26, 2019 |