Mám nevyhraněný chronotyp

2021-04-06 jsem obdržel mail s výsledky dotazníku chronotypu.

Níže pár výsledků.


Cílem této studie je zmapovat rozložení chronotypů a objasnit spánkové návyky, zvyklosti, kvalitu spánku a další demografické, socioekonomické a antropometrické údaje obyvatel České republiky.

Co jsou to chronotypy?

Jde o individuální načasování fyziologických, biochemických a psychologických proměnných, které úzce souvisí nejen s cyklem spánku a bdění, ale celkově se zdravotním stavem člověka a jeho výkonností a psychickou pohodou.

Chronotypy lze určovat pomocí dotazníků, které byly použity i v této studii. Váš chronotyp byl určen pomocí dotazníku MEQ (Dotazník ranních a večerních typů).

Dotazník ranních a večerních typů (MEQ)

Skóre dotazníku se pohybuje v rozpětí 16 až 86. Skóre menší než 42 indikuje večerní typ chronotypu (sova), naopak skóre větší než 59 indikuje ranní typ chronotypu (skřivan).

Výsledky testu MEQ

Vaše celkové skóre dotazníku ranních a večerních typů: 56

Jste nevyhraněný typ.

Balancujete mezi extrémními typy – ranními ptáčaty a večerními sovami a můžete si od každého z nich vzít jen to nejlepší, ale také to nejhorší.

To, že nejste ani ptáče, ani sova, vám poskytuje určitou výhodu, a to především ve chvíli, kdy je nutné přizpůsobovat se nové situaci a přechodně změnit svůj zažitý režim – takové situace nejlépe zvládá člověk s nevyhraněným chronotypem.

Nemáte na rozdíl od večerních sov takové riziko psychických poruch, poruch spánku ani s nimi spojených zdravotních potíží. Na druhou stranu Vaše pracovní morálka či svědomitost nemusí být vždy tak bezchybná jako u ptáčat.

Lidé s nevyhraněným chronotypem spolu s ranními ptáčaty na rozdíl od nočních sov více sportují, dodržují zdravější životní styl, snídají a mívají tendenci žít poněkud organizovanější život.

Spánková hygiena a sociální jet-lag

Při podrobné analýze jsme zjistili, že často užíváte elektronická média před spaním, ta mohou být příčinou toho, že Vám někdy trvá poněkud déle usnout, čímž vlastně vzhledem k ranním povinnostem zkracujete délku svého spánku. Tato média vyzařují hodně světla, jehož součást – resp. jeho modrá složka – má přímou schopnost potlačit vaši přirozenou biologickou (hormonální) potřebu usnout. V případě, že chcete zlepšit kvalitu svého spánku, můžete zkusit nainstalovat do počítače speciální filtry, které umí modrou složku vyfiltrovat a ochránit Vás tak před posouváním a zkracováním doby spánku (pro pc: f.lux, pro tablety a mobilní telefony: twilight). Tyto aplikace jsou ke stažení zdarma. Může to být řešení pro zlepšení Vašeho sociálního jet-lagu, který u Vás činí momentálně 01:00 – to znamená, že vaše biologické hodiny jsou o 01: 00 posunuté od těch sociálních. Toto se nejvíce projevuje při porovnání volných dní a dní, kdy máte nějaké povinnosti a musíte vstávat v jinou dobu, než byste se sami probudili. Ideální stav pro udržení zdravého organizmu je mít sociální jet lag v hodnotách 0 – 15 minut. To lze vyřešit vstáváním a uléháním vždy ve stejný čas – jak během týdne, tak o víkendech.

Dotazník k posouzení sezónních vzorců (SPAQ)

Účelem tohoto formuláře je zjistit, jak se mění Vaše nálada a chování v průběhu času. Skóre dotazníku se pohybuje v rozpětí 0 až 24. Skóre rovno nebo menší než 10 indikuje normální reaktivitu na změnu sezóny, naopak skóre rovno nebo větší než 11 reflektuje zvýšenou reaktivitu na změnu sezóny.

Výsledky dotazníku SPAQ:

V dotazníku SPAQ, který reflektuje Vaši citlivost na změny sezóny během roku, jste měl/a výsledek 6, což značí, že nemáte ani mírný sklon k zimní depresi. To znamená, že v zimě nejste náchylnější na výkyvy ve svém spánkovém režimu a celkově se cítíte stejně tak dobře, jako ve zbytku roku.

Pittsburský index kvality spánku (PSQI)

Skóre dotazníku se pohybuje v rozpětí 1 až 21. Skóre rovno nebo menší než 4 indikuje normální kvalitu spánku, naopak skóre větší než 5 reflektuje zhoršenou kvalitu spánku.

Výsledky dotazníku PSQI:

Vaše celkové skóre v dotazníku kvality spánku je 3.

Kvalita Vašeho spánku je v normě.

Stupnice tíže únavy (FSS)

Skóre stupnice se pohybuje v rozpětí 9 až 63. Skóre menší než 36 referuje o běžné míře únavy. Skóre 36 a více bodů značí zvýšenou míru únavy. Čím více bodů máte, tím jste unavenější.

Výsledky stupnice FSS:

Vaše celkové skóre na stupnici únavy je: 34.

Vaše denní únava je v normě.

published: 2021-04-06
last modified: 2023-10-26

https://vit.baisa.cz/notes/personal/chronotyp.cs/