Bibliografická databáze časopisu Opus musicum

V rámci předmětu Bibliografický seminář jsem pro Martina Flašara připravil jednoduchý nástroj na ukládání bibliografických záznamů.

DB není kompletní.

SQLite, MySQL soubory pro import.

Stav zpracování

rokstav
1969OK
1970OK
1971OK
1972hotovo po č. 3, s. 93
1973OK
1974OK
1975OK
1976OK
1977OK
1978OK
1979hotovo po č. 9, s. 266
1980OK
1981OK
1982OK
1983OK
1984OK
1985OK
1986OK
1987OK
1988hotovo po č. 2, s. 64
1989OK
1990OK
1991OK
1992OK
1993OK
1994hotovo č. 1 do s. 32

Nápověda z původních stránek

Pokud chceme vyhledat všechny články z roku 1972, jejichž autorem je Miloš Štědroň, zadáme do pole příjmení “Štědroň” a do pole vydání rok “1972”.


Copyright © 2008–2015 Martin Flašar, Vít Baisa

Článek do Opus Musicum, autor Martin Flašar, já spoluautor

Projekt online bibliografické databáze Opus musicum

Martin Flašar, Vít Baisa

V posledních letech řada muzikologických projektů směřuje k digitalizaci a zpřístupňování archiválií, pramenů a literatury formou elektronických databází. Výhody takové činnosti jsou zřejmé a přínos takových projektů zjevný: zrychlení práce badatelů s materiály, uchování originálů před fyzickým opotřebováním, možnost rychlého – mnohdy fulltextového – vyhledávání v dokumentech textové povahy atd. V případě online verze takového katalogu je neoddiskutovatelným přínosem jeho dostupnost nezávisle na okamžité pozici badatele. Jsou tedy důležité pro vzdálené prohledávání katalogů bez nutnosti cestovat v omezené otevírací době do archivů, muzeí a dalších „kamenných“ institucí.

K takovým projektům se v poslední době přidává i hudební revue Opus musicum. Jeho čtyřicetiletá historie přímo vybízí ke zpracování do digitální podoby. Do současnosti bylo možné vyhledávat ve starších ročnících časopisu pouze prostřednictvím tištěných indexů vkládaných do jednotlivých ročníků. Jako velmi problematická se z tohoto úhlu jevila práce na konkrétněji vymezených tematických oblastech, případně sestavování osobní bibliografie významných „kmenových“ autorů Opus musicum.

Z tohoto důvodu jsme na počátku roku 2007 přikročili k tvorbě elektronické online bibliografické databáze hudební revue Opus musicum. Rozhodujícím kritériem při návrhu a tvorbě uživatelského rozhraní byly předpokládané kategorie vyhledávání. Na jejich základě jsme stanovili následujících ???? kategorií pro vyhledávání: jméno autora textu, příjmení autora textu, titul článku, podtitul článku, poznámka, ročník/číslo. Jednotlivé kategorie je možné vzájemně řetězit v logickém vztahu AND. Uživatel tedy volí pouze ty kategorie, které jsou pro jeho vyhledávání relevantní. V současnosti tedy není obtížné okamžitě získat např. informace o osobní bibliografii určitého autora ve vybraných nebo všech číslech Opus musicum, nechat si vypsat obsah celého ročníku nebo jen jednoho konkrétního čísla apod. Samozřejmostí je vyhledávání textu podle autora, titulu, podtitulu či čísla vydání.

Na základě návrhu koncepce Martin Flašara naprogramoval Vít Baisa uživatelské rozhraní a zároveň rozhraní pro naplňování databáze. Jako základ byl použit databázový systém MySQL. Tento systém umožňuje poměrně jednoduchou kontrolu vložených dat a jejich případnou opravu.

Současná podoba online databáze je výsledkem práce studentů Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, kteří během jarního semestru roku 2007 v rámce Semináře hudební bibliografie naplňovali databázi potřebnými daty. V celkem dvanácti týdnech naplnili databázi přibližně 2600 položkami.

Do současnosti se projektu zúčastnili tito studenti (v abecedním pořadí):

Silvie Adamová, Tereza Blažková, Eva Hušťavová, Filip Johánek, Jan Karafiát, Lucie Kolářová, Veronika Kordasová, Tomáš Magnusek, Peter Marek, Martin Mazánek, Lucie Mrokwiová, Jana Sobotková, Martina Staňová, Blanka Šaffková, Lucie Vondrušková, Jan Žemla.

Momentálně jsou v pracovní verzi databáze uloženy ročníky Opus musicum 1969-1989.

V současné době projekt pokračuje díky laskavé podpoře dobrovolníků z řad studentů ÚHV FF MU.

published: 2008-01-01
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/notes/musicology/opus-musicum-db.cs/