Kontrapunkt ve 20. století

Část I – teorie

Část II – příklady, sondy, analýzy

• Reger – na hranici tonality, Busoni – Umění fugy ve 20. století, Mahler – samostatnost mnoha hlasů, Stravinskij – ostinátní kontrapunkt, Zapomenutá francouzská škola, Milhaud – meze polytonality, Bartók – volné užití disonancí, Hindemith – diatonizovaná chromatika, Ludus tonalis, Druhá vídeňská škola & kontrapunkt, Šostakovič – Temperovaný klavír 20. století, 24 preludií a fug, Ives – kontrapunkt jako experiment, Glass – nekonečný kontrapunkt, Ligeti – mikropolyfonie, Schnittke – kontrapunkt jako styl, Gould – zábavný, kontrapunkt, Britten – jednohlasý kontrapunkt, Varese – rytmická polyfonie, Lutoslawski – aleatorní kontrapunkt, Novák – přirozený kontrapunkt, Suk – kontrapunkt harmonií, Hába – atematická fuga

Závěr

• kontrapunkt jako technika (hledání příkladů ke klasifikaci podle Risingera)
• kontrapunkt – prostředek & význam (Analýza, Tradice a minulost, Výzva a kompoziční problém, Zvýraznění samostatnosti hlasů, Organizace hudebního materiálu, Vyšlapaná cesta k cíli)

Reakce na připomínky z posudků

Úvaha o dod. kontrapunktu

published: 2010-06-15
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/notes/musicology/ff-obhajoba-mgr.cs/