Mezinárodní hudebně vědné kolokvium Brno 2006

Letošní ročník kolokvia, který se konal 25.–27. září, byl tématicky zaměřen na hudební dění v poválečném Darmstadtu, který se stal v 50. letech, se svými pravidelnými letními školami, Mekkou všech moderně smýšlejících hudebníků. Přesnější podtitul zněl Darmstadt, Du Stadt meiner Traeume.: The International Reception of Post-War Darmstadt as the Shangri-La of Musical Modernism.

Brněnské kolokvium má tradici již tři desetiletí a v minulosti jej navštěvovali přední představitelé hudební vědy jako Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht a mnozí další. I letos přednášeli v kongresovém sále Dietrichsteinského paláce odborníci jako např. Rudolf Pečman, Hermann Jung, Bjorn Heile a jiní.

Konferenčními jazyky byla angličtina a němčina, takže na běžného posluchače byly kladeny velké nároky, nicméně stálo za to, se na přednášky a referáty zajít alespoň podívat. Pro studenty hudební vědy by měla být účast na kolokviu samozřejmostí.

published: 2006-10-09
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/notes/musicology/ff-kolokvium-zprava/