Musicology

Kontrapunkt ve 20. století

Obhajoba magisterské diplomové práce na FF

2010-06-15

Estetika Otokara Hostinského

Poznámky k tématu magisterských státnic na HV FF MU

2010-06-10

Esej do Hudebněvědného biografu

Hodný, zlý a ošklivý

2010-02-27

Skladatel a hudební folklór, zápisky

Zápisky z předmětu na FV, jaro 2009

2009-03-03

Dějiny hudební didaktiky

Zápisky z předmětu na FF HV

2009-02-02

Kánon, hudební didaktika

Vypracovaný úkol do hudební didaktiky, jak učit kánon

2009-01-19

Hudební didaktika I

Zápisky z předmětu na FF HV, podzim 2008

2008-10-06

Bibliografická databáze časopisu Opus musicum

Bibliografické záznamy časopisu Opus Musicum posbírané v rámci semináře na ÚHV

2008-01-01

Fraktální charakter hudby

Poznámky ke kolokviu

2007-12-17

Vliv skladatelů a hudebních proudů na tvorbu L. Janáčka

Seminární práce do předmětu na FF HV

2007-12-11

Referát – Karel Čapek

Text do Cvičení muzikologického psaní

2006-11-26

Johann Sebastian Bach – Hudební obětina

Text do Cvičení muzikologického psaní

2006-10-30

Mezinárodní hudebně vědné kolokvium Brno 2006

Text do Cvičení muzikologického psaní

2006-10-09

Kritika – Štěpán Rak – Chvála čaje

Text do Cvičení muzikologického psaní

2006-06-11

Hudební věda

Studium na Hudební vědě, FF, MU

2005-09-01
published: 2023-01-01
last modified: 2023-01-23

https://vit.baisa.cz/notes/musicology/