Python3 Babitas

Jazyk Python

Klíčová slova

Identifikátory

⌘ Příklad

⌘ Příklad

Datové typy

Boolean

Čísla

⌘ Příklady

Seznam list

⌘ Příklady

List comprehension

⌘ Příklady

Ntice (tuple)

Řetězec string

⌘ Palindrom

⌘ Odstranění interpunkce

⌘ Vypsání textu pozpátku (po slovech)

⌘ 1D piškvorky

Množina set

Slovník dict

⌘ Slovník slovníků

⌘ Příklad konverze mezi datovými typy

print funkce

import modulu

Flow control

Podmínka if

if condition1:
  statement1
elif cond2:
  statement2
else:
  statement3

Cyklus for, while

for item in sequence:
  statement

while condition:
  statement

⌘ Nekonečný cyklus

⌘ Součet dvou matic

⌘ Kámen nůžky papír

⌘ Seznam dělitelů

⌘ Test prvočíselnosti

⌘ Kreslení

Funkce

def function_name(parameters):
  statements

⌘ Odmocnina

⌘ Ukázka rekurze (fibonacci)

Funkce jako parametr (numerické operace)

Lambda funkce

I/O

⌘ Velikost JPEG obrázku

for line in open(filename):
  f(line)

⌘ Generování HTML

Regulární výrazy

Výjimky, ošetření

published: 2018-11-18
last modified: 2023-11-20

https://vit.baisa.cz/notes/learn/python3-babitas.cs/