PLIN028 2019

slajdy

Základní informace

Cíle předmětu

Informace k ukončení

1. úkol

2. úkol

K přípravě na písemnou práci vám budou stačit elektronické materiály, které vám připravím (tato stránka a slajdy).

Sylabus

Osnova, postupně

published: 2019-12-26
last modified: 2024-01-29

https://vit.baisa.cz/notes/learn/plin028-2019.cs/