PLIN19 Machine translation

Studijní materiály (slajdy)

Informace ke kurzu (jaro 2019)

Požadavky pro udělení zápočtu

Požadavky na ústní prezentaci

Požadavky na článek na Wikipedii

Syllabus

New topics this year:

Presentations of a MT paper, a language resource

Or any paper from MT-archive.

Presentations of a MT system

Topics for Wikipedia

Osnova (postupně)

Vzorec pro podmíněnou pravděpodobnost je

$$p(A|B) = {p(A \cap B) \over p(B)}$$

tedy v případě, že A odpovídá tomu, že na kostce padne číslo 3 a B tomu, že padne liché číslo, čitatel odpovídá pravděpodobnosti, že padne zároveň číslo 3 a liché číslo. Číslo 3 padne s pravděpodobností 1/6; 3 je liché číslo, takže tato pravděpodobnost v sobě zahrnuje i událost A. Ve jmenovateli je pravděpodobnost, že padne liché číslo, což je 1/2. Dohromady tedy 1/3, což je dle očekávání: pokud na kostce padne liché číslo, už jsou jen 3 možnosti, tedy 1/3.

published: 2019-12-26
last modified: 2023-11-20

https://vit.baisa.cz/notes/learn/plin019.cs/