HTML

Úkoly do HTML

Základy HTML

Z Wikipedie: Hyper Text Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Asi nejlepší český zdroj informací o HTML a CSS: Jak psát web

HTML je formálně definováno konsorciem W3C: specifikace HTML 4.01.

Editor

Zdrojové soubory můžete vytvářet online, například pomocí aplikace Codepen. Stačí si zaregistrovat základní účet zdarma. Nebo lze použít jednoduché rozhraní od W3C.

Zdrojové soubory mají koncovku .html a stejně jako u LaTeXu musí být plaintextové.

Některé znaky jsou speciální, zejména < a >, které ohraničují značky (tagy).

Seznam speciálních znaků a odpovídajících //escape// zápisů.

Základní struktura dokumentu v HTML

Prohlížeče, které zobrazují HTML kód jsou robustní. I když budete mít v kódu chybu, pokusí se ji zobrazit, výsledek však může být neočekávaný.

Kódování češtiny

Pro správné zobrazování češtiny musíte mít prohlžeči říct, v jakém kódování vytváříte zdrojový dokument. Dnes je nejrozšířenější kódování UTF-8.

HTML značky

K dispozici je široká škála (ne-)párových značek pro logické strukturování textu:

Většina značek je párových, tyto jsou nepárové:

Každá značka může obsahovat atributy.

HTML značky a jejich atributy

Kód lze studovat na každé stránce. F12, CTRL+U.

HTML entity, Unicode

Speciální znaky (nezlomitelná mezera, ampersand, pomlčka, …) se v HTML zapisují pomocí speciálních entit.

Entity pro speciální symboly

Některé speciální znaky jsou obsaženy i v Unicode, lze je tedy zapsat přímo do zdrojového textu, musí být však specifikováno správné kódování v hlavičce HTML.

Kompletní seznam znaků v Unicode

Validace HTML

Generátor tabulek pro LaTeX, markdown

published: 2014-11-20
last modified: 2023-11-20

https://vit.baisa.cz/notes/learn/html.cs/