Beamer

Beamer je třída dokumentu, stačí použít následující hlavičku:

\documentclass{beamer}

Jednoduché slajdy

Jednoduchý dokument s jedním slajdem může vypadat například takto:

% jednoducha_prezentace.tex
\documentclass{beamer}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usetheme{default}
\begin{document}

\begin{frame}{Testovací slajd}

A displayed formula:

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$$

Uvnitř slajdů lze používat nám známá prostředí:

\begin{itemize}
\item položka 1,
\item další položka a
\item poslední položka.
\end{itemize}
\end{frame}
\end{document}

Z toho je jasné, že jednotlivé slajdy jsou skupinou uzavřenou mezi příkazy \begin{frame} a \end{frame}. Nadpis slajdu je buď první parametr \begin{frame}{Nadpis slajdu} nebo můžeme použít explicitní příkaz \frametitle{Nadpis slajdu} na začátku skupiny.

Témata

Téma (šablonu slajdů) se mění příkazem

\usetheme{NazevTematu}. Mezi základní témata patří

Vybrat si můžete ze spousty dalších.

Barevná témata

Měnit lze i barevné téma a to příkazem \usecolortheme{NazevBarevnehoTematu}. Existuje jich také nepřeberné množství.

Kombinaci, která se vám bude nejvíce líbit (téma a barvy) si můžete vybrat v matici témat.

Titulní stránka

Titulní stránku vyrobíte jednoduše, zkuste přidat do hlavičky následující a do prvního slajdu vložte pouze příkaz \titlepage.

...
\title{Název prezentace}
\subtitle{Podnázev prezentace}
\author[V. Baisa]{Vít Baisa}
\institute{
Filozofická fakulta\\
Masarykova univerzita, Brno\\
Česká republika\\[1ex]
\texttt{vit.baisa@gmail.com}
}
\date[Prosinec 2012]{13. prosince, 2012}

\begin{document}

\begin{frame}[plain]
\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}{Přehled}
Přehled přednášky...
\end{frame}

...

\end{document}

Obrázky, tabulky

Obrázky, tabulky apod. se vkládají stejně jako v běžném LaTeX dokumentu.

Overlaye

Pomocí příkazu \pause kdekoli ve zdroji můžete pozdržet obsah, tzv. overlay.

\begin{frame}{Testovací overlaye}
\begin{itemize} 
\item A
\pause 
\item B
\pause 
\item C
\pause 
\item D
\pause 
\item E
\end{itemize} 
\end{frame}

Příkaz \onslide<x-y>

Pokud chcete, aby určitá část textu z prostředí frame byla zobrazená jen částečně (chování podobné překrývání průhledných fólií na Meotaru), můžete použít příkaz

OBSAH ZOBRAZENÝ VŽDY
\onslide<2->
OBSAH ZOBRAZENÝ OD 2. SLAJDU
\onslide<3-5>
OBSAH ZOBRAZENÝ OD 3. DO 5. SLAJDU

Obsah

Funguje i příkaz \tableofcontents[currentsection]. Nepovinná currentsection vytvoří obsah pouze pro danou sekci.

Ruční nastavení barev jednotlivých elementů

Barvu můžete určit manuálně pomocí příkazů

\setbeamercolor{alerted text}{fg=orange}
\setbeamercolor{background canvas}{bg=white}
\setbeamercolor{block body alerted}{bg=normal text.bg!90!black}
\setbeamercolor{block body}{bg=normal text.bg!90!black}
\setbeamercolor{block body example}{bg=normal text.bg!90!black}
\setbeamercolor{block title alerted}{use={normal text,alerted text},fg=alerted text.fg!75!normal text.fg,bg=normal text.bg!75!black}
\setbeamercolor{block title}{bg=blue}
\setbeamercolor{block title example}{use={normal text,example text},fg=example text.fg!75!normal text.fg,bg=normal text.bg!75!black}
\setbeamercolor{fine separation line}{}
\setbeamercolor{frametitle}{fg=brown}
\setbeamercolor{item projected}{fg=black}
\setbeamercolor{normal text}{bg=black,fg=yellow}
\setbeamercolor{palette sidebar primary}{use=normal text,fg=normal text.fg}
\setbeamercolor{palette sidebar quaternary}{use=structure,fg=structure.fg}
\setbeamercolor{palette sidebar secondary}{use=structure,fg=structure.fg}
\setbeamercolor{palette sidebar tertiary}{use=normal text,fg=normal text.fg}
\setbeamercolor{section in sidebar}{fg=brown}
\setbeamercolor{section in sidebar shaded}{fg= grey}
\setbeamercolor{separation line}{}
\setbeamercolor{sidebar}{bg=red}
\setbeamercolor{sidebar}{parent=palette primary}
\setbeamercolor{structure}{bg=black, fg=green}
\setbeamercolor{subsection in sidebar}{fg=brown}
\setbeamercolor{subsection in sidebar shaded}{fg= grey}
\setbeamercolor{title}{fg=brown}
\setbeamercolor{titlelike}{fg=brown}</pre>

Zkuste s nastavením experimentovat.

Handouty

Handouty vytvoříte jednoduše použitím parametrů v hlavičce: \documentclass[12pt,handout]{beamer}. Handout mód ignoruje příkazy \pause.

Bloky

Text na slajdu můžete organizovat do bloků, což je prostředí.

\begin{frame}

\begin{block}{Nadpis bloku}
Nějaká informace.
\end{block}

\begin{alertblock}{Blablabla}
Jiný typ bloku.
\end{alertblock}

\begin{exampleblock}{Příklad}
Blok pro příklady.
\end{exampleblock}

\end{frame}

Takhle nee!

Ukázka echt hnusné prezentace. Pokud jste nenašli žádnou vhodnou dostatečně hnusnou prezentaci, můžete použít tuto. Vaším úkolem je předělat prvních 10 slajdů do koukatelné podoby a samozřejmě pomocí LaTeXu/beameru.

Vtipné video o nešvarech spojených s možnostmi PowerPointu.

Beamer

*položky, které se mají objevit až na x. průsvitce na jednom slajdu stačí označit {{{\onslide<X->…}}} *pro nastavení bezpatkového písma použít balíček helvet: {{{\usepackage{helvet}}} *pěkná šablona se záhlavím (subsection, section, navigační tečky): {{{\usetheme{Darmstadt}}} *pěkná žlutá barevná mapa: {{{\usecolortheme{crane}}} *pokud chci vytisknout všechny float prostředí před začátkem další sekce/kapitoly, použiji balíček placeins a příkaz {{{\FloatBarrier}}}

published: 2014-11-20
last modified: 2023-11-20

https://vit.baisa.cz/notes/learn/beamer.cs/