Recenze do ZOS

Pan Sibelius by se divil…

Kdo někdy skládal hudbu, přepisoval noty či aranžoval skladbu pro větší hudební těleso, ví, že psát všechny noty ručně není zrovna jednoduchá věc. Existují však nástroje, tzv. notační programy, které tyto nesnadné úkoly zvládají, a ulehčují tak člověku práci se zdlouhavým zápisem na notový papír. Na trhu najdeme hned několik produktů s tímto zaměřením. Z těch nejznámějších jmenujme např.: Score, Capella, Cakewalk Overture, Finale a další. Všechny mají svá plus i mínus a není naším cílem všechny popsat, srovnat, ba dokonce prohlásit jeden z nich za nejlepší. Pojďme si ukázat, co vesměs všechny programy tohoto typu nabízí, a podrobněji si popsat vlastnosti jednoho z nich – „notátoru“ Sibelius, nazvaného podle finského skladatele Jeana Sibelia.

Co to umí?

Notační programy jsou určeny především k notosazbě. To znamená, že zadáváte programu noty a jako výstup obdržíte kompletní partituru podle svých představ. Je jedno, jestli chcete napsat symfonii nebo jen kytarový part. Program je vybaven nástroji, které umožní dělat s notovým zápisem téměř vše. Nemusíte být zrovna dvakrát zběhlí v hudební teorii. Program za vás totiž to nezáživné a zdlouhavé udělá sám.

Máme několik možností, jak noty zapsat.

V Sibeliovi máme hned několik možností, jak noty zapsat. Asi nejobvyklejší způsob je ručně noty jednu po druhé vkládat. Rychlejší způsob, zato však ne tak přesný, je „nahrát“ noty z připojeného MIDI nástroje (musical instrument digital interface – digitální rozhraní pro hudební nástroj). Pokud vlastníte např. elektronické klávesy s MIDI výstupem, po propojení s počítačem můžete zadávat noty přímo vlastní hrou. Musíte ovšem přesně dodržovat tempo metronomu, jinak program nebude schopen rozlišit rytmus a bude zapisovat nesrozumitelnou směsici not. Další možnost vložení not je převod z obrazového souboru obsahujícího (naskenované) noty. K tomu je však nutné mít nainstalovaný zásuvný modul Photoscore, který není součástí základního vybavení programu a je nutné ho dokoupit.

Soustřeďte se, začínáme!

Po spuštění programu si vyberete, jaký typ hudební skladby chcete „sázet“ a všechny hudební nástroje, které chcete ve skladbě používat. Program automaticky rozvrhne hudební osnovu podle pravidel instrumentace, předepíše různé klíče pro různé nástroje (basová árie by se těžko zapisovala v klíči houslovém, proto program pro basový part zvolí automaticky klíč basový), rozliší se ladění nástrojů (např. ve skladbě v C Dur se pro B klarinet, který zní o sekundu níže, než se zapisuje, předepíší dva křížky pro tóninu D Dur). Po vytvoření nového souboru obsahujícího pouze prázdné notové osnovy je možno začít se samotným zápisem not. Autoři mysleli téměř na vše, a proto je možné noty zadávat buď pomocí myši a panelu v pravém dolním rohu okna programu, nebo pomocí klávesnice. Notám pak odpovídají příslušná písmena na klávesnici. Obě možnosti lze samozřejmě kombinovat. V panelu si vybíráte délky not a ostatní hudební značky (pomlky, předznamenání, výrazové symboly, …), ty pak vkládáte do jednotlivých partů myší. Je to docela komplikované řešení, ale po čase si na ně zvyknete a budete noty sázet jako na běžícím pásu. Další důležitá pomůcka při sazbě not je menu skrývající se pod pravým tlačítkem myši. Zde najdete vše, co potřebujete ke kompletnímu zápisu not. Od změny klíče, tóniny, taktu, přes vkládání symbolů (staccato, portamento, akcenty, ozdoby, speciální značky, …), triol, až po psaní textů písní, přednesových a výrazových poznámek, tempa, …

Pokud máte již napsány všechny symboly a značky, můžete upravovat vzhled celé stránky. Nastavit lze například počet taktů na řádek, počet řádků na stránku, … Pro posunutí taktové čáry nebo řádku stačí pouze příslušný objekt „uchopit“ a posunout ho na požadované místo. Upravíme tak celkový vzhled partitury a můžete ji třeba vytisknout nebo vyexportovat do grafického formátu pro další úpravy.

To není všechno!

Měl jsem možnost porovnat Sibelia s jeho konkurenty a připadal mi z nich nejpřehlednější a ve svém ovládání nejintuitivnější. Již několik let s ním pracuji a nesetkal jsem se téměř s žádným problémem, který bych v něm nevyřešil. Zvládá i moderní notosazbu, umí dokonce kontrolovat kontrapunktické chyby (paralelní oktávy, kvinty…), exportovat a importovat MIDI soubory (s příponou .mid). Zapsané noty si také můžete poslechnout. Sibelius obsahuje jednoduchý přehrávač, takže okamžitě slyšíte, co jste právě napsali. O kvalitě programu také svědčí fakt, že ho používají přední světoví skladatelé a hudebníci.

Proč zrovna Sibelius?

Jestli jste někdy potřebovali sázet a tisknout noty nebo jen chcete vědět, co byste dokázali s tímto mocným nástrojem, můžete si jeho demoverzi stáhnout na stránkách výrobce (www.sibelius.com), kde o něm najdete další podrobné informace. Chytlavou melodii za vás sice nevymyslí, ale pomůže vám z ní vytvořit plnohodnotnou skladbu, vysázet ji, vytisknout a posléze třeba i publikovat na internetu. Minimálně za vyzkoušení to stojí.

published: 2005-02-12
last modified: 2024-01-29

https://vit.baisa.cz/notes/informatics/fi-zos-recenze.cs/