Soutěž o nejlepší studentské dílo

(Datum je pouze přibližné.)

Text zachráněn z již nefunkčních stránek pomocí služby Internet Archive.

Soutěž o nejlepší studentské dílo

V rámci předmětu “Počítače a hudba II.” - PV129, jarní semestr 2007

Propozice soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit jedním dílem student předmětu Počítače a hudba II. ve studijním roce, ve kterém předmět navštěvuje.
 • Přihlášené dílo může mít zvukovou nebo audiovizuální podobu; může mít umělecké nebo užitkové zaměření (elektronická a/nebo elektroakustická počítačová hudební skladba, multimediální dílo, pop-music, klip, ozvučená videohra apod.); zvuk bude vytvořený, zpracovaný nebo upravený počítačem; maximální délka 5 minut (delší díla budou uvedena zčásti nebo ve zkrácené úpravě); na vzniku soutěžního díla mohou spolupracovat max. dva autoři; před zahájením soutěže dodá autor soutěžní dílo k provedení ve tvaru reprodukovatelném na zařízení v učebně D3 (v současné době jsou k dispozici: stereofonní DVD a CD přehrávače, připojení na USB Flash disk, notebook a internet) spolu se stručným popisem vzniku díla (nejlépe v hypertextu, příp. v editoru MS WORD), který bude při uvedení soutěžního díla velkoplošně promítán jako informace pro porotce.
 • Hodnocení soutěžních děl se zvláštním zaměřením na hudbu provedou anonymně všichni přítomní studenti (včetně autorů) a umělecky zaměření pedagogové Fakulty informatiky písemným výběrem pořadí max.pěti nejlepších děl (pořadí na 1.místě získává 5 bodů, na 2.místě 4 body, 3.místo 3 body, 4.místo 2 body, 5.místo 1 bod; pořadí je možné slučovat, počet maximálně pěti různých hodnocených děl musí být zachován; celkové pořadí vítězných děl určí nejvyšší počet bodů); soutěž se bude konat ve čtvrtek 3. května v 16 hod. v učebně D3.
 • Student, který se nebude moci z vážných důvodů osobně zúčastnit soutěže, dodá svoje dílo se stručným popisem vzniku díla nejpozději do zahájení soutěže.
 • Vítězné hodnocení této jubilejní, páté soutěže bude zveřejněno na stránkách předmětu Počítače a hudba; vítězná a nejlépe hodnocená díla budou vydána na CD-R pro možnost využití v další výuce (je možné si zhotovit kopii pro vlastní potřebu); kopie CD bude uložena v knihovně Fakulty informatiky.
 • Studenti - autoři hodnocených soutěžních děl získají v rámci předmětu “Počítače a hudba II.” formou vykonané zkoušky tři kredity a hodnocení podle úspěšnosti díla v soutěži.

Soupis soutěžních děl

 1. Fianta Roman: Tsunami
 2. Prokop Tomáš: Wakening Drums
 3. Zahumenský Martin: New Ode to Joy
 4. Jurča Martin: Spomienka
 5. Dvořák Ivo: Strom
 6. Štěpka Karel: Potrubím
 7. Paluda Andrej: amv mix
 8. Stuchlík Ondřej: Proud myšlenek
 9. Světlík Josef: Steel
 10. Kuděla Ondřej: High
 11. Loskot Jaroslav: explore
 12. Opluštil Roman: Pojďme jinam
 13. Baisa Vít: Drobná studie pro strunné nástroje
 14. Hadamčík Lukáš: My First Songie
 15. Pěnička Petr: InformaTekk
 16. Kacvinský Martin: Kaco - Summer Song (Joe Satriani cover)
 17. Dvorský Ivan: Bassy Little Ditty
 18. Votýpková Lucie: Lucinka
 19. Peterka Ivo: Hrad v říši snů

Výsledky hodnocení jury pedagogů

porota pracovala ve složení (v abecedním pořadí): prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D. MgA. Rudolf Růžička

I. místo Baisa Vít: Drobná studie pro strunné nástroje - 15 bodů II. místo Pěnička Petr: InformaTekk - 12 bodů III. místo Peterka Ivo: Hrad v říši snů - 6 bodů IV. - V. místo Fianta Roman: Tsunami - 5 bodů Jurča Martin: Spomienka - 5 bodů VI. - VII. místo Kacvinský Martin: Kaco - Summer Song (Joe Satriani cover) - 4 body Paluda Andrej: amv mix Vejmola Jakub: Hindubeat - 4 body VIII. místo Opluštil Roman: Pojďme jinam - 3 body IX. místo Dvorský Ivan: Bassy Little Ditty - 2 body

Výsledky hodnocení jury studentů (porotní práce se zúčastnilo 30 studentů)

I. místo Fianta Roman: Tsunami - 75 bodů II. místo Peterka Ivo: Hrad v říši snů - 69 bodů III. místo Baisa Vít: Drobná studie pro strunné nástroje - 62 bodů IV. místo Loskot Jaroslav: explore - 45 bodů V. místo Kacvinský Martin: Kaco - Summer Song (Joe Satriani cover) - 43 bodů VI. místo Pěnička Petr: InformaTekk - 34 bodů VII. místo Jurča Martin: Spomienka - 31 bodů VIII. místo Dvořák Ivo: Strom - 30 bodů IX. - X. místo Dvorský Ivan: Bassy Little Ditty - 27 bodů Kuděla Ondřej: High - 27 bodů XI. místo Hadamčík Lukáš: My First Songie - 20 bodů XII. místo Stuchlík Ondřej: Proud myšlenek - 19 bodů XIII. místo Paluda Andrej: amv mix - 17 bodů XIV. místo Opluštil Roman: Pojďme jinam - 15 bodů XV. místo Prokop Tomáš: Wakening Drums - 14 bodů XVI. místo Zahumenský Martin: New Ode to Joy - 12 bodů XVII. místo Štěpka Karel: Potrubím - 7 bodů XVIII. místo Votýpková Lucie: Lucinka - 6 bodů XIX. místo Světlík Josef: Steel - 5 bodů

May 20, 2007 |