Hudební věda

Bakalářské studium

podzim 2005

 • Dějiny hudby
 • Harmonie I
 • Hudební nauka
 • Latina I
 • Proseminář I
 • Typologie filmové tvorby I
 • Úvod do hudební estetiky
 • Úvod do hudební vědy

jaro 2006

 • Dějiny hudby II
 • Hudební historiografie
 • Hudební akustika
 • Kontrapunkt
 • Proseminář II
 • Typologie filmové tvorby II

podzim 2006

 • Collegium musicum I (sborový zpěv)
  • Arvo Pärt – Magnificat
  • L. Janáček – Kachna divoká
 • Cvičení muzikologického psaní
 • Hudba-kultura-společnost
 • Klavír v jazzu
 • Seminář Janáček, seminárka

jaro 2007

 • Antonín Dvořák
 • Big Band, královská disciplína jazzu
 • Elektro-akustická hudba
 • Hudba-kultura-společnost 1740–1830
 • Seminář Janáček II
 • Sluchová analýza
 • Teorie hudebního zápisu II

podzim 2007

jaro 2008

 • Státní závěrečná zkouška

Bakalářskou práci Intervalový zápis hudby (vedoucí b. p. prof. Miloš Štědroň) jsem obhájil na výbornou.

U státnic jsem si vylosoval tyto otázky:

 • Kantovu estetiku (pojmy estetický soud, krásné a vznešené, génius),
 • Bergova Vojcka (část 3. jednání) k rozboru a
 • barokní operu a další vokálně-instrumentální formy baroka.

Magisterské studium

podzim 2008

 • Vybrané kapitoly z jazzu I
 • Znamení zrodu
 • Sociologie umění
 • Hudební didaktika I
 • Dějiny hudební teorie
 • Česká hudební terminologie
 • Skladatel a hudební folklor
 • Hudebně ediční seminář I

jaro 2009

 • Znamení zrodu II
 • Hudební didaktika II (zápisky)
 • Metodologie hudební vědy
 • Dějiny hudby 20. století
 • Dějiny české hudby II
 • Hudebně ediční seminář II
 • Skladatel a hudební folklor II
 • Alois Hába, život a dílo

podzim 2009

 • Monteverdi
 • Hudebněvědný biograf (esej)
 • Struktura hudby
 • Libuše a Braniboři
 • Heinrich Schenker
 • Diplomový seminář I

jaro 2010

 • Mikrotektonika
 • Němčina pro muzikology II
 • Diplomový seminář
 • seminář Jelenovská (duben)
 • Státní závěrečná zkouška, Mgr
 • obhajoba

Další

September 1, 2005 |