CSS

Kaskádové styly, CSS

CSS umožňuje definovat vizuální vzhled (barvy, ohraničení, odsazení, vertikální a horizontální mezery, písmo, řez, velikost, …) pro prvky HTML.

Pro vyzkoušení CSS budeme pracovat s dokumentem, který obsahuje téměř všechny HTML elementy.

Naživo si můžete vyzkoušet změnu CSS na stránkách W3C

Použití v HTML

 • vnořený (inline) zápis do HTML elementů pomocí style="xxx"
 • nedoporučuje se, jde proti trendu oddělení formy od obsahu
 • uvnitř elementu <style>
 • může být v HTML několikrát, nejlépe v hlavičce
 • načtením externího souboru v hlavičce
 • <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

CSS zápisy obsahují tzv. selektory, které definují pro jaké prvky stránky se styly aplikují a poté samotnou definici stylu ve tvaru atribut: hodnota;

CSS selektory

 • .class
 • #id
 • *
 • element
 • element1,element2
 • elem1 elem2
 • elem1 > elem2
 • elem1 + elem2
 • :hover
 • :first-child
 • :nth-child(n)
 • :nth-of-type(n)
 • [attribute]
 • [attribute="value"]

Atributy

Přehled

 • barvy: color, opacity
 • pozadí: background (-color, -image, -position, -repeat)
 • okraje: border (-radius, color, image, style, width, shadow
 • box: clear, display, float, height, margin, padding, overflow, padding, position, visibility, vertical-align, z-index
 • text: letter-spacing, text-align, text-indent, text-justify, white-space, word-spacing, word-wrap, text-decoration, text-shadow
 • font: font (-family, -size, -style, -weight)
 • seznamy: list (-style-type)
 • další: cursor, outline, …

Písma na webu

CSS rozměry / jednotky

 • absolutní: px, cm, mm, in, pt, pc
 • relativní pro písmo: em, ex, %
 • rozměry se dědí

CSS barvy

 • předdefinované
 • rgb: #AD8892, rgb(1, 100, 255)
 • rgba: rgba(1, 100, 255, 0.5)

Pozicování pomocí CSS

 • relativní (poloha vůči normální pozici) vs. absolutní (vyjme se z toku dokumentu) vs. fixní
 • vlastnosti display, float
 • osa z: z-index

Vytvoření jednoduché stránky

 • s hlavičkou,
 • patičkou,
 • hlavním obsahem a
 • jedním bočním menu.

Slajdy pomocí reveal.js

 • knihovna CSS + JavaScript
 • <section>
November 12, 2015 |