LiGa

…aneb kterak se na cestách možno zabaviti.

Stoupáte do kopce, před vámi 1 000 výškových metrů, všichni mlčí, ve skupině panuje pochmurná nálada, protože slunce už 3. den nesvítí…

To je ten pravý čas na ligu!

Pravidla

Hra je určena pro neomezený počet lidí. Určí se pořadí a může se začít. Na začátku každého kola vymyslí hráč, který je na řadě, libovolné podmínky, které musí být splněny a ostatní hráči se snaží tyto podmínky splnit.

Úkolem je vymyslet takové české slovo, které bude platné podle známých pravidel scrabble a navíc bude vyhovovat podmínkám stanoveným pro dané kolo.

Kolo končí vyřknutím slova vyhovujícího oběma dvěma omezením. Hráč, který ho vymyslel, obdrží jeden bod a pokračuje se dalším kolem.

Podmínky

Podmínky by neměly být ani moc jednoduché (slovo na 5 písmen) ani moc složité (slovo na 13 písmen, které obsahuje 5x písmeno „č“ a 2 dvojhlásky (ou, au)).

Vlastnosti, které mohou figurovat v podmínkách:

 1. délka slova,
 2. obsah slova musí obsahovat dané písmeno, skupinu písmen (souhlásky, …),
 3. slovo musí obsahovat určitý počet daných písmen, skupin písmen,
 4. význam slova,
 5. transformace slova (pozpátku, …),
 6. pořadí písmene v abecedě, atd.

Tyto vlastnosti se mohou libovolně parametrizovat a spojovat do složitějších podmínek pomocí logických operátorů.

Příklady zajímavých podmínek a jejich splnění

 1. Slovo na 5 písmen, které pozpátku má jiný význam než čtené zepředu.
  Siven (nevis), jekot (tokej), …
 2. Slovo obsahující 3x písmeno „r“.
  Prorektor, reproduktor, refraktor, …
 3. Palindrom na 4 písmena.
  Otto.
 4. Slovo, které v sobě obsahuje dvě zvířata a tyto se nepřekrývají.
  Kra-sob-rus-lař.
 5. Slovo obsahující všechny samohlásky po sobě
  dvAcEtIkOrUnY

Příklady podmínek na procvičení

 1. Slovo, z kterého když vyjmeme 3 po sobě následující písmena, získáme jiné slovo.
 2. Slovo, které začíná i končí na stejnou souhlásku a obsahuje 2x písmeno „a“.
 3. Slovo, které obsahuje 3 různé předložky.
 4. Slovo, které obsahuje dvě stejné slova.

A mnoho dalších.

Anglické poznámky

Rules

Other examples

Assessing complexity

difficulty = sum of frequencies of matching words?

Analyses

 1. Get the largest group per frequency stats, i.e. what combination of frequencies of letters has the most matching words. It’ll be something like 2xE 1xT 1xH? → a word with most anagrams.
published: 2014-08-24
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/notes/blog/liga.cs/