Hudební soutěž GVUO

Na začátku roku 2020 mi babička řekla o hudební soutěži, kterou uspořádala Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Zadání:

Nutnost skladbu interpretovat mi dost omezila pole působnosti, skládal jsem na klavíru a na závěr nahrál skladbu na varhanách v adamovském kostele.

Hommage à Jiří Šust

(inspirováno olejomalbou Postava od Josefa Istlera)

Když jsem přemýšlel nad skladbou, dlouho mě nic nenapadalo, nevěděl jsem odkud začít. Pak jsem si vzpomněl na jedno zvláštní téma, které už dlouho nosím v hlavě. Je to vontský chorál ze seriálu Záhada hlavolamu. Melodie působí víceznačně, její autor Jiří Šust chtěl snad evokovat středověký chorál. Má tak podivné kouzlo, že nenavozuje jednoznačnou harmonickou interpretaci; stejně jako Istlerova surrealistická Postava je tajemná a víceznačná. To se projevuje v druhé části skladby, kdy se obrys melodie roztříští do rytmizované linky, která je již hudebně uchopitelnější, nicméně stále víceznačná: zaznívají zde dvě rozdílné interpretace: mollová a durová, smutná a veselá, děsivá a záhadná. Jako Postava.

Oba autoři Jiří Šust a Josef Istler se narodili v roce 1919.

Články na internetu

published: 2020-07-01
last modified: 2023-08-13

https://vit.baisa.cz/notes/blog/hudebni-soutez-gvuo/