PLIN028 2019

slajdy

Základní informace

Cíle předmětu

Informace k ukončení

1. úkol

2. úkol

K přípravě na písemnou práci vám budou stačit elektronické materiály, které vám připravím (tato stránka a slajdy).

Sylabus

Osnova, postupně