Slepé skvrny

O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

Daniel Prokop

Summary: Palčivé problémy Česka v podání předního sociologa, který neváhá kritizovat levici i pravici.

Score: 80 / 100


Daniel Prokop zpracovává průzkumy veřejnosti, takže má first hand přístup k tvrdým datům, na kterých ukazuje palčivé problémy dneška.

Občas používá termíny, které nevysvětluje a některé kulturní a vědecké odkazy působí zbytečně intelektuálsky, ale podstatné věci umí vysvětlit.

Ne vždy lze souhlasit s krátkým skokem od korelace ke kauzalitě, ale ve většině otázek mne dokázal přesvědčit.

Je autorem velmi zajímavé studie, která dělí společnost na 6 skupin a odvrací se tak od tradičního dělení do sociálních vrstech.

Skutečnost je komplikovaná a tak i analýzy a následné opatření nemohou být jednoduchá.

Rozhodně lze souhlasit, že policy je potřeba vyhodnocovat a na základě zjištěných skutečností případně upravovat a měnit.

Je čas, aby policy určovaly více data než populistické rozhodnutí aktuálně vládnoucí partaje, která v dalším volebním období není hnaná k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Clippings

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

sociologie přistupuje ke světu. Daniel Prokop právě toto dokáže až pozoruhodně fundovaně. Čtenář při takovém postupu získává díky širšímu kontextu výzkumů, jež u nás byly v posledních letech uskutečněny, odstup od emotivních vazeb k tématům, která hýbou

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Situace definovaná lidmi jako reálná stává se reálnou ve svých důsledcích, říká známý Thomasův teorém.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Po lékařích chceme zpravidla přesnou diagnózu, a ne aby nám

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Po lékařích chceme zpravidla přesnou diagnózu, a ne aby nám vyprávěli o tom, jak moc trpěli v minulosti jiní pacienti.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Argumentovat horším ve skutečnosti slouží jen k legitimizaci nedobrého

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

když se člověk propadne do chudoby, IQ mu klesá až o deset bodů.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Vysoké školy se mohou snažit plést sítě na zachycení talentovaných rybiček a jejich podporu, ale třetina ryb jim „pomřela“ na jezu o tři kilometry proti proudu.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

Každému je ve skutečnosti nejlépe tam, kde se cítí přijatý.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

dehumanizováním si také můžeme omlouvat svůj morálně jinak hůře obhajitelný postoj.

Slepé skvrny (Daniel Prokop)

„Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích.“ Chybou liberálů možná bývá, že „reálnost situace“ popírají, místo toho, aby se debatu o ní snažili strukturovat a převést k reálnějším řešením.

published: 2021-01-22
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/books/slepe-skvrny/