Navzdory básník zpívá

Jarmila Loukotková

Summary: Četba této knížky mi zařídila 1 z maturity z češtiny, protože jsem si vytáhl téma renesance.

Score: 85 / 100


first published: 2020-12-07
last modified: 2023-01-21