Malý princ

Antoine de Exupéry

Summary: Everytime you read it I learn something new.

Score: 60 / 100


Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. (Thursday, March 07, 2013, 07:41 AM, page 125-26)

Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil král. „Autorita závisí především na rozumu. (Thursday, March 07, 2013, 11:08 AM, page 314-15)

všechny cesty vedou k lidem. (Thursday, March 07, 2013, 10:44 PM, page 560)

Řeč je pramenem nedorozumění. (Thursday, March 07, 2013, 10:47 PM, page 608)

first published: 2013-03-07
last modified: 2023-01-21