Malý princ

Antoine de Exupéry

Summary: Everytime you read it I learn something new.

Score: 60 / 100


Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil král. „Autorita závisí především na rozumu.

Všechny cesty vedou k lidem.

Řeč je pramenem nedorozumění.

published: 2013-03-07
last modified: 2023-09-19

https://vit.baisa.cz/books/maly-princ/