Jak drahé je zdarma

Dan Ariely

Anchors, framing, prospect theory and much more


„Člověk ve skutečnosti není jeden, člověk jsou dva.“ (Wednesday, January 25, 2012, 04:29 PM, page 1302-3)

Proto by se sexuální výchova ve škole měla méně orientovat na anatomii rozmnožovacích orgánů a více na strategie, jak zvládat mimořádné emoce. (Wednesday, January 25, 2012, 04:34 PM, page 1339-40)

Albert Einstein napsal jednou na okraj své vědecké práce: „Zjednodušit! Zjednodušit!“ (Wednesday, January 25, 2012, 05:03 PM, page 1587-88)

Víc se soustředíme na to, co můžeme ztratit, než na to, co můžeme získat. (Wednesday, January 25, 2012, 05:25 PM, page 1743)

Kolikrát jste koupili zlevněný výrobek – ani ne proto, že jste ho potřebovali, ale že jste nechtěli propást slevu? (Wednesday, January 25, 2012, 06:10 PM, page 1911)

Sexuální výchova ve škole by se měla méně orientovat na anatomii rozmnožovacích orgánů (pravda, tu už děti dávno znají) a více na strategie, jak zvládat mimořádné emoce (ano, jak se vyhnout nechtěnému početí, když jsou oba opilí a nadržení apod.)

Zamysleme se nad svými kotvami: bylo počáteční rozhodnutí správné?

Ceny se nám zdají podle toho, jak si je pamatujeme z minula.

Víc se soustředíme na to, co můžeme ztratit, než na to, co můžeme získat.

January 25, 2012 |