Jak drahé je zdarma

Dan Ariely

Summary: Anchors, framing, prospect theory and much more

Score: 85 / 100


„Člověk ve skutečnosti není jeden, člověk jsou dva.“

Proto by se sexuální výchova ve škole měla méně orientovat na anatomii rozmnožovacích orgánů a více na strategie, jak zvládat mimořádné emoce.

Albert Einstein napsal jednou na okraj své vědecké práce: „Zjednodušit! Zjednodušit!“

Víc se soustředíme na to, co můžeme ztratit, než na to, co můžeme získat.

Kolikrát jste koupili zlevněný výrobek – ani ne proto, že jste ho potřebovali, ale že jste nechtěli propást slevu?

Sexuální výchova ve škole by se měla méně orientovat na anatomii rozmnožovacích orgánů (pravda, tu už děti dávno znají) a více na strategie, jak zvládat mimořádné emoce (ano, jak se vyhnout nechtěnému početí, když jsou oba opilí a nadržení apod.)

Zamysleme se nad svými kotvami: bylo počáteční rozhodnutí správné?

Ceny se nám zdají podle toho, jak si je pamatujeme z minula.

Víc se soustředíme na to, co můžeme ztratit, než na to, co můžeme získat.

published: 2012-01-25
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/books/jak-drahe-je-zdarma/