Jak drahá je intuice

The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home

Dan Ariely

Summary: Third book from Dan Ariely. A bit less entertaining but still very informative.

Score: 70 / 100


Předpoklady – například že lidé si vždy volí optimální cestu, že rozhodování o větších částkách se dělá zodpovědněji a že trh se reguluje sám – zjevně někdy vedou k tragickým koncům.

Příroda nám navíc pomohla i tím, že vložila dvacetiminutové zpoždění mezi okamžik, kdy sníme dostatečné množství kalorií, a okamžik, kdy se opravdu cítíme nasycení.

Lidé si často myslí, že mezi výší odměny a výkonem existuje jasný vztah.

2. Simon. Elektronická hra populární v osmdesátých letech: hráč má za úkol zapamatovat si stále delší a delší sekvence barevných světýlek a bez chyby je opakovat na barevných tlačítkách. 3. Poslední tři čísla. Jednoduchá hra, při níž předčítáme náhodnou řadu čísel. V nestřeženém okamžiku předčítání zastavíme a vyzveme hráče, aby zopakovali poslední tři čísla. (Wednesday, October 24, 2012, 07:00 PM, page 266-69)

„Je těžké něco vysvětlit člověku, který je placen právě za to, aby vám nerozuměl.“)

glossofobie (strach z mluvení na veřejnosti)

Maně mě napadá, co vlastně dělali bankéři a konzultanti předtím, než byl vynalezen PowerPoint?.

V té době totiž v Izraeli platilo, že když nějaká třída ze střední školy jela na výlet, připojil se k ní jako strážce i student ovládající střelbu ze samopalu. (Friday, October 26, 2012, 05:19 AM, page 705-6)

contrafreeloading. Tohle slovo, odvozené od anglického freeloader (zhruba něco jako „černý pasažér“, „vyžírka“) poprvé použil zvířecí psycholog Glen Jensen, který si všiml, že spousta zvířat si raději chce jídlo zasloužit, než aby ho jen tak bez námahy dostala. (Friday, October 26, 2012, 05:22 AM, page 732-35)

Ze všech zvířat, která kdy byla podrobena testům, jen jedno jediné vždy preferuje tu nejsnadnější a nejlínější cestu. Které myslíte, že to je? No ano, uhodli jste, je to nám dobře známá a vždy tak elegantně racionální kočka. (Friday, October 26, 2012, 05:30 AM, page 769-71)

Důležité prostě je, abychom cítili, že naše práce má nějaký smysl, že nás nějak naplňuje. Jakmile je tato podmínka splněna (a klidně v malém), může nás to přimět k lepšímu výkonu. (Friday, October 26, 2012, 05:32 AM, page 795-96)

Většina blogů má velmi málo čtenářů – obvykle je čte jen blogerova matka a pár přátel – ale i to zjevně stačí. Psát pro jednoho člověka je pořád lepší než psát pro nikoho, a milionům lidí to rozhodně připadá dost dobré na to, aby začali blogovat. (Friday, October 26, 2012, 05:35 AM, page 816-18)

my lidé dobře chápeme, že radost z práce ovlivňuje výkonnost, ale nedovedeme odhadnout, o kolik. (Friday, October 26, 2012, 05:43 AM, page 908-9)

zbavit práci veškerého smyslu je překvapivě snadné. (Friday, October 26, 2012, 06:00 AM, page 942)

pokud své lidi chcete motivovat, tak si jich všímejte, oceňujte jejich snahu a zajímejte se o výsledky jejich práce. (Friday, October 26, 2012, 06:01 AM, page 944-45)

Motivace a radost z práce hraje větší roli, než jakou jim obvykle přisuzujeme. (Friday, October 26, 2012, 06:02 AM, page 950)

Také si myslím, že Smithův důraz na efektivitu a dělbu práce byl důležitější ve Smithově době, která byla postavena na jednoduché, manuální výrobě. V dnešní době, která se točí kolem znalostí, je Smithův koncept méně relevantní. (Friday, October 26, 2012, 06:06 AM, page 988-89)

Pýcha na vlastní výtvory a vlastnictví je uložena hluboko v lidském mozku. (Friday, October 26, 2012, 06:12 AM, page 1048)

počítači pomocí tzv. Becker-DeGroot-Marschakova systému. Hned jsme jim taky vysvětlili, jak to funguje. Účastník nejprve podá nabídku – kolik by byl ochoten za skládanku zaplatit. Jeho oponent – počítač – poté zobrazí náhodné číslo. Když počítač nabídl méně, získává origami náš účastník, přičemž platí cenu udanou počítačem. Pokud ale počítač nabídl více, tak účastník skládanku nedostane. (Friday, October 26, 2012, 06:21 AM, page 1141-44)

když něco postavíme vlastníma rukama, máme k tomu lepší vztah. Jak říká staré arabské přísloví – i opice je v očích své mámy antilopou. (Friday, October 26, 2012, 06:25 AM, page 1173-74)

Typický rodič si myslí, že jeho děti jsou roztomilé, chytré a talentované – a pokud své zaujatosti není vědom, může získat falešný pocit, že okolí si o jeho ratolestech myslí to samé. (Friday, October 26, 2012, 06:29 AM, page 1209-11)

filoprogenitivním bytostem, což znamená, že máme sklon upřednostňovat své děti. (Friday, October 26, 2012, 06:31 AM, page 1221)

Smutná pravda je, že když si všechno necháme udělat od profesionálů, získáme sice volný čas na relaxaci, ale vzdáváme se velkého potěšení. (Friday, October 26, 2012, 06:41 AM, page 1307-8)

Nikdy neprožijeme námahu z vlastního výkonu – a právě ta je základem dlouhodobé radosti. (Friday, October 26, 2012, 06:42 AM, page 1308)

úvahu Marka Twaina nazvanou O hlouposti národů. (Friday, October 26, 2012, 06:45 AM, page 1327-28)

zkratka NIH (Not Invented Here), (Friday, October 26, 2012, 06:48 AM, page 1353)

idiosynkratická shoda. (Friday, October 26, 2012, 06:51 AM, page 1379)

Věda sama by možná byla objektivní, ale shodou okolností se jí věnují lidé, a vědci používají k přemýšlení ten samý mozek s výkonem 20 wattů za hodinu jako ostatní smrtelníci a trpí naprosto stejným sklonem přeceňovat vlastní nápady. (Friday, October 26, 2012, 06:56 AM, page 1448-50)

co takhle naučit děti, aby si pěstovaly zeleninu ve vaší zahrádce? Když budou sklízet svůj vlastní salát, rajčata a okurky, tak jim možná zelenina začne víc chutnat. (Friday, October 26, 2012, 07:03 AM, page 1518-19)

pomsta může sloužit jako efektivní donucovací mechanismus, který udržuje ve společnosti jakousi úroveň spolupráce a pořádku. (Friday, October 26, 2012, 07:05 AM, page 1550-51)

rozhodnutí potrestat protihráče je velmi blízké pocitu radosti. (Friday, October 26, 2012, 07:10 AM, page 1581)

Zajímavé bylo i to, že šimpanz, jemuž se stolek vzdálil, se vztekal a zuřil úplně jako člověk. (Friday, October 26, 2012, 07:13 AM, page 1593)

Toma Farmera a Shanea Atchisona, (Friday, October 26, 2012, 08:29 AM, page 1767)

Zdá se, že v okamžiku pomsty se příliš nestaráme o to, koho přesně trestáme – chceme jen vidět, že si to někdo odnese. (Friday, October 26, 2012, 08:36 AM, page 1859-60)

sklon zapírat své chyby a házet je na ostatní je hluboce lidský – i když obvykle jen zvyšuje napětí a vede do začarovaného kruhu. (Friday, October 26, 2012, 08:48 AM, page 1942-43)

„Člověk je poddajné zvíře, bytost, která si zvykne na všechno.“ Fjodor Michajlovič Dostojevskij

neboli postupné utlumování pozitivních i negativních vjemů – nazýváme hédonickou adaptací.

Podceňujeme sílu času.

Protože podceňujeme svou schopnost adaptace na změny, máme sklon kupovat nové a nové věci v marné naději, že další a další konzumní zboží nám vnese do života štěstí. Ano, nové auto je báječné, ale radost z něj vám vydrží jen pár měsíců.

Když si mezi každým nákupem udělá pauzu a zpomalí adaptační proces, koupí si za tytéž peníze více „štěstí“.

Mimochodem, taky jste si všimli, že „smysl pro humor“ je v seznamovacích inzerátech něco jako synonymum slova „neatraktivní“?

Náš osobní vzhled nemá dopad na náš estetický vkus, má však dopad na naše priority. Fyzicky méně atraktivní lidé kladou větší důraz na duchovní hodnoty.

Situace singles v západní společnosti je jednou z největších tržních nedokonalostí, které známe.

Výsledky ukázaly, že „nepočítačové“, těžko zachytitelné přednosti jsou pro lidi asi třikrát důležitější než kvantifikovatelné údaje.

V talmudu se praví, že „kdokoli zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět“.

published: 2012-11-01
last modified: 2023-01-21

https://vit.baisa.cz/books/jak-draha-je-intuice/