Enlightenment now

Steven Pinker

Summary: Velmi dlouhý argument o tom, proč je věda, vzdělání dobrá.

Score: 65 / 100


Myslím, že jsem to nedoposlouchal.

first published: 2020-12-07
last modified: 2023-01-21