Enlightenment now

Steven Pinker

Velmi dlouhý argument o tom, proč je věda, vzdělání dobrá.


Myslím, že jsem to nedoposlouchal.

December 7, 2020 |