7. 1. 2021

Surfaces and Essences

Analogy as the Fuel and Fire of Thinking

by Douglas R. Hofstadter


One mustn’t speak of rope in a hanged man’s house. Once bitten twice shy.

pp 110: přísloví a rčení se vybavují snadno jako běžná slova. Odpovídají situacím.