22. 1. 2021

Slepé skvrny

O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

by Daniel Prokop


Daniel Prokop zpracovává průzkumy veřejnosti, takže má first hand přístup k tvrdým datům, na kterých ukazuje palčivé problémy dneška.

Občas používá termíny, které nevysvětluje a některé kulturní a vědecké odkazy působí zbytečně intelektuálsky, ale podstatné věci umí vysvětlit.

Ne vždy lze souhlasit s krátkým skokem od korelace ke kauzalitě, ale ve většině otázek mne dokázal přesvědčit.

Je autorem velmi zajímavé studie, která dělí společnost na 6 skupin a odvrací se tak od tradičního dělení do sociálních vrstech.

Skutečnost je komplikovaná a tak i analýzy a následné opatření nemohou být jednoduchá.

Rozhodně lze souhlasit, že policy je potřeba vyhodnocovat a na základě zjištěných skutečností případně upravovat a měnit.

Je čas, aby policy určovaly více data než populistické rozhodnutí aktuálně vládnoucí partaje, která v dalším volebním období není hnaná k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.