1. 1. 2013

Hostina pro vrány

by George R. R. Martin


Slova jsou jako šípy, Arianne. Jakmile jsou vypuštěna, nemůžeš je přivolat nazpět. (Wednesday, December 12, 2012, 09:15 PM, page 601-2)

zatímco trhal prsty svého pstruha. (Friday, December 14, 2012, 09:46 PM, page 1124)